องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ได้จัดคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน