โครงการที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ตำบลอิปุ่ม (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 28,970,700 บาท

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน