ผู้บริหาร


นางบุญเรียง สุภาษิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายกาฬสิน สุภาษิ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายอนุชิต ทองเปิ่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายบุญมา แก้วคม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายชำนาญ ศิริ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสำรอง ศิริ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสมชาย พายัพ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นางเงิน ศรีชามก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายอนงค์ เลียงกาทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสมบูรณ์ คำนัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายนิด พิมพ์เสนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นางอำนวย คำบุดษิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสุพรรณ สุภาษิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสว่าง สุคง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายมงคล พายัพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสีไว สุภาษิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสังคี ปัญญาคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสนุก แก้วเพิ่ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายสมเพียร แก้วเข้ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นางยุพิลย์ สุภาษิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายเด่น อุทะเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายบุญเรือง กันยาประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายราม พิมพ์เสนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายกองเกิน ศรีชามก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นายอุทิศ ตันตุลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน