ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

# Title Version Description Size Hits Download
4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 79.67 KB 3 Download Preview
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 460.77 KB 4 Download Preview
2.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.อิปุ่ม พ.ศ. 2563 2.78 MB 282 Download Preview
1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39.68 KB 10 Download Preview

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน