ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

# Title Version Description Size Hits Download
4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 79.67 KB 32 Download Preview
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 460.77 KB 43 Download Preview
2.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.อิปุ่ม พ.ศ. 2563 2.78 MB 1230 Download Preview
1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39.68 KB 32 Download Preview

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน