องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 92 หมุ่ 2 ถนนตาดเสี้ยว-ถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4203-9894

 

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน