ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# Title Version Description Size Download
39.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 366.72 KB Download Preview
38.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 59.93 KB Download Preview
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 988.79 KB Download Preview
36.รายงานผลประเมินความเสี่ยงประจำปี 2562 รายงานผลประเมินความเสี่ยงประจำปี 2562 109.33 KB Download Preview
35.วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 871.11 KB Download Preview
34.รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 354.43 KB Download Preview
33.รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 494.23 KB Download Preview
32.ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ปี 2563 ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ปี 2563 19.04 KB Download Preview
31.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน สถิติการให้บริการประชาชน 29.00 KB Download Preview
30.ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน 63 87.08 KB Download Preview
29.แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 365.65 KB Download Preview
28.แสดงเจตนารมต่อต้านการทุจริต แสดงเจตนารมต่อต้านการทุจริต 821.72 KB Download Preview
27.หนังสือมาทำสัญญารับเงินปรับสภาพแวดล้อม 900.93 KB Download Preview
26.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.อิปุ่ม พ.ศ. 2563 2.78 MB Download Preview
25.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7.38 MB Download Preview
24.แผนปราบปรามการทุจริต(2561-2564) แผนปราบปรามการทุจริต(2561-2564) 417.16 KB Download Preview
23.ประกาศนโยบายคุณธรรม ประกาศนโยบายคุณธรรม 171.08 KB Download Preview
22.ประกาศจัดตั้ง อบต.อิปุ่ม(ลำดับที่ 251) ประกาศจัดตั้ง อบต.อิปุ่ม(ลำดับที่ 251) 774.33 KB Download Preview
21.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 453.90 KB Download Preview
20.นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 39.88 KB Download Preview
19.คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน 2.16 MB Download Preview
18.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 575.53 KB Download Preview
17.ข้อบัญญัติตลาด ข้อบัญญัติตลาด 187.03 KB Download Preview
16.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561 171.62 KB Download Preview
15.แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 340.37 KB Download Preview
14.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน2561 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน2561 392.99 KB Download Preview
13.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ต.ค.2561-พ.ค.2562) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ต.ค.2561-พ.ค.2562) 297.15 KB Download Preview
12.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 207.77 KB Download Preview
11.ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 278.20 KB Download Preview
10.สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 309.75 KB Download Preview
9.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5.16 MB Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 88.05 KB Download Preview
7.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 190.02 KB Download Preview
6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 45.48 KB Download Preview
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน 45.09 KB Download Preview
4.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 121.10 KB Download Preview
3.รายงานการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต รายงานการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 26.23 KB Download Preview
2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561 2.29 MB Download Preview
1.สื่อกิจกรรมประชาธิปไตย สื่อกิจกรรมประชาธิปไตย 458.88 KB Download Preview

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน