ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 101-01 สายบ้านนา - บ้านห้วยไผ่ ช่วง กม. 3+200 - 3+840 ตำบลอิปุ่ม กว้าง 8 เมตร (ไม่รวมไหลทาง) ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร จำนวน 2 ช่วง

รายละเอียดดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน