ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.101-01 สายบ้านนา-บ้านห้วยไผ่ ช่วง กม.3+200 - 3+840 กว้าง 8 เมตร (รวมไหล่ทาง) ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน