ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอิปุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถด๐๙-๐๙ สายบ้านนา - บ้านห้วยไผ่ ช่วง กม. ๓-๒๐๐ - ๓-๘๔๐ ตําบลอิปุ่ม กว้าง ๘ เมตร (รวมไหล่ทาง) ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร (จํานวน ๒ ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน