งานการเจ้าหน้าที่

# Title Version Description Size Download
1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.34 MB Download Preview
2.การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.61 MB Download Preview
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 583.42 KB Download Preview
4.รายงานผลตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.23 MB Download Preview
5.วัฒธรรมองค์กร วัฒธรรมองค์กร 2.69 MB Download Preview

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน