วิสัยทัศน์ (Vision)

                              “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม

2. ส่งเสริมศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

3. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม

4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศึกษา

7. พัฒนาบริหารจัดการที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

655737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
403
454
2975
648086
857
21551
655737

Your IP: 108.162.227.139
2023-12-02 19:33